Cửa hàng 1

Số 79 Phó Đức Chính, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cửa hàng 2

Số 57 Trần Xuân Lê, Hoà Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng

Liên hệ với chúng tôi